Φτελιά

Βρίσκεται σε υψ. 1000μ. πλησίον του Δ.Δ. Αλεστίων, περιβάλλεται από πανύψηλες βουνοκορφές με υπέροχα και πυκνά δάση ελάτης, κέδρου, βελανιδιάς και φτελιάς, με τον ποταμό Τρικεριώτη να χύνεται στη λίμνη των Κρεμαστών , αποτελεί σπάνιας φυσικής ομορφιάς ορεινό τοπίο.

Στη Φτελιά μπορούμε να πάμε εκτός από Προυσό, Αγ. Βλαχέρνα, Αγαλιανό και από Χούνη Αιτωλοακαρνανίας, μια καταπληκτική διαδρομή με θέα τις ελατόφυτες βουνοκορφές να αντικατοπτρίζονται στα νερά τις λίμνης των Κρεμαστών.

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Σωτήριο…έτος 1907 –Χωριό Ματαράγκα Καρδίτσας Ανέκδοτο Χωροφυλακής

       Αστυνομική Διαταγή (τηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου και φυσικά λόγω του μονοτονικού όχι των τόνων κ.τ.λ.)

Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης:

Δήμαρχο, ιερέα του χωριού,Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωριού.

Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου άνευ χρονοτριβής και άμεσα.

Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και ιεράν Λιτουργίαν εν τω Ναό όταν έπεξαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας ( ας μην αναφέρο το ονομά του) χόρεβε σινέχια μπροστά χορίς να αφίνη και τους αλους να χορέψουν μπροστά με κατά σινέπια παραξιγιθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου:

1)    Αν ξανασιμβή τιαφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας  συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή.

Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθυμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος.Αυτό είνε γαηδουριά.

2)    Μου αναφέρθικε ότι ο γαηδαρος του χατζόπουλου το Σεπτέμριο μπίκε στο καλαμπόκιτου Βάιου ( ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάιος εκνεβρίστηκε και κάρφοσε τον γαηδαρο με τιν αξάλη στο ένα καπούλη.Καταλαβένετε ο γαηδαρος δεν είναι ο όνος αλά ο Βάιος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτοιο απαράδεκτο η παρόμιο πράγμα.

3)    Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξοβρομούσε κατρουλιό.

Απαγορεύετε να κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού.

4)    Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίξιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετε τις αποφορά από τη βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενείου.

5)    Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προς τα έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν όρθιες. Το τιούτον είναι απαράδεκτον και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ διαπαντός.

6)    Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γυρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιονα κάνετε κα το βράδη διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούςτου χωρίου.Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε οι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.

7)    Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος και πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα δια χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ των σκιλοδακομάτων.

8)    Να μιν πίνετε πολί ινοπνευματόδη  ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε κα κάνετε χαζομάρες.

9)    Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος  και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου  άνθροπη  σκύλη κα γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσω στο σχολίο και αλιμονότου θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.

Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελιοσα και εγώ την Τρίτη  του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις την Λάρισαν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε θα τας τιρίσετε ανιπερθέτος.

        Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907

         Ο Διοκητης του χωρίου

          Νικόλαος Παπακωνσταντίνου

          Υπονωματάρχης


1 σχόλιο: